پخش زنده

برای ورود روی تصویر زیر کلیک کنید

47مین کارگاه آموزش پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم